Kácsi szőlőhegyek és pincék
A kácsi szőlőhegyek a történelem folyamán a falu gazdálkodásának szerves részét képezték. Hagyományos táj és kultúrtörténeti jelentőségük mellett, még ma is fontos természeti értékeket hordoznak. Génkészletük értéke felbecsülhetetlen! A szőlőhegyek felhagyásával nem csak a táj alakul át, hanem az ott levő természeti értékekkel együtt elvész az a hagyomány és tudás is ,mely évszázadokon keresztül e sajátos gazdálkodási formával együtt alakult . Régen szokás volt, hogy Orbán napján gyepűirtást rendeztek a szőlős gazdák. Ilyenkor bejárták a szőlőhegyet, rendbe tették birtokaikat, megtekintették egymás szőlőjét, megkóstolták a hegy levét, megbecsülték a várható termést és tapasztalatokat cseréltek, mivel hogy a szőlőtermesztés nagy szakértelmet kíván. A technológiákat és technikákat több száz éves tapasztalat érlelte. Nagy kár, hogy a fiatalok ezt a tudást (technikát, technológiát)már nem akarják elsajátítani. A honfoglalás után alig száz évvel - az oklevelek tanúsága szerint - már virágzó szőlőskertek voltak Magyarországon, amelyek főként a kolostorokhoz tartoztak. Elképzelhető, hogy a kácsi Pallag szőlő is ebben az időszakban keletkezett. Az se véletlen, hogy épp a Pallag szőlő fölött van az egyik Barát rétünk is ! A Puszta szőlő parcelláin nem csak szőlőt , hanem gyümölcsöt is termesztenek. A gyümölcsfákat köztesként, a szőlősorok közé vagy a sorok végébe ültették. Gyakori, hogy a hűvösebb klímájú hegylábi részeken konyhakerteket vagy kaszált gyümölcsösöket alakítottak ki. Az ide telepített gyümölcsfák túlnyomó része szilva , de gyakran ültettek alma- és körtefákat is. Jellemző, hogy cseresznyefák is vannak a szőlőparcellákban. A Szőlődűlők kapcsolatot tartottak a hegy másik oldalán fennmaradt természeti környezettel és az alacsonyabb térszínen levő lakott területtel. Jó volna ezt tudatni a település rendezési tervét készítőkkel is, hiszen a dűlők védelme, fenntartása a település rendezési tervének részét kellene , hogy képezze. Ezek a dűlők manapság már nagyrészt járhatatlanok. Régen a szőlőskerteket sövénnyel (leggyakrabban szilva vagy birs sövénnyel) vették körbe , s a bejáratra kapuk szolgáltak. A sövények maradványai még megvannak, de kapuk már nincsenek.

A XIII. században már voltak olyan szőlők, amelyek mentesültek a feudális birtokrendszer kötelmei alól. A szőlőhegyek művelői kiemelkedően magas szintű demokratikus hagyományokkal rendelkező közösséget (hegyközséget) alkottak. A földesúr és a jobbágy a szőlőben egyenrangú volt! Ezek a közösségek autonómok voltak, függetlenek a falusi közigazgatástól és bíráskodástól. A legrégebbi ismert írásos hegyközségi szabályzat 1617-ből való. A hegyközség intézménye egészen az 1950-es évekig működött. A rendszerváltás után ,az 1994. évi CII. Törvény és annak 2004. január 1-től hatályos módosítása minden szőlőtermelő helyet újra hegyközséghez köt. Félő azonban, hogy ez az igazgatási hegyközségrendszer csak adminisztratív feladatokat lát el, s nem képes pótolni azt az erős közösségi rendet, melyet a korábbi hegybéli közösségek jelentettek.

Észak-Magyarország több településén (Kácson is) a bortároló helyeket nem a szőlőben , hanem a szőlőbe vezető utak mentén építették, vagy a faluhoz közeli pincedombon, ahol a kőzet a pince építésére a legalkalmasabb volt. A legidősebb kácsi pincék a templom alatti domboldalban találhatók. Régi tapasztalat (hagyomány), hogy január 22-én (Vince napján), ha fényesen süt a nap és csöpög az eresz, jó bortermésre számíthatnak a szőlősgazdák. Ilyenkor ki kell nyitni a pincéket, hogy beáradjon a napfény, amely a bő termés záloga . Régen a szüret nagy családi - baráti összejövetel, ünnepség, vidámság volt. Ma már egyre inkább csak nyomasztó feszültség, idegesség, elégedetlenség, csalódottság. Elfogadhatatlan, hogy a szőlőhegyek művelését ez utóbbiak miatt kelljen abbahagyni!
Felhasznált irodalom: Miskolci Ökológiai Intézet, Hudák Katalin írásaKépek Kácsról

Légifotók - galéria

Kács télen 2010- galéria

Községház

Kultúrház

Római Katolikus Műemlék Templom

Szurdok erdő

Kőhodály belülről

Kőhodály
© 2008-2022 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési tájékoztató